• Politikai allegória, a sztálini hatalomátvétel és az azt követő diktatórikus, személyi kultuszon alapuló rendszer kritikája, a 20. század egyik legfontosabb angol nyelvű prózai írásműve.
  • A regény szereplői az orosz társadalom különböző rétegeit és a korszak egyes politikai vezetőit testesítik meg. A történet központi cselekménye a kommunizmus eredeti ideológiájának átalakítá-sa a politikai elit öncélú propagandájává. „Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél.”
  • Angol kiadók egész sora utasította vissza a regény kiadását a II. világháború alatt, mert tartottak
    a szövetséges orosz vezetés rosszallásától. A Jonathan Cape kiadót egy olyan kormányhivatalnok beszélte le a könyv terjesztéséről, akiről később kiderült, hogy a szovjeteknek kémkedett.
  • Fiatal korában Orwell maga is a szocializmus híve volt, a spanyol polgárháború idején azonban kiábrándult az eszmerendszerből. Olyannyira, hogy később listát is vezetett azokról az angol közéleti személyiségekről, akikről gyanította, hogy titokban szimpatizálnak a kommunista eszmékkel. A listát 2002-ig az angol titkosszolgálat őrizte.