Pilinszky szerint ‒ hogy olyan szerzőt említsek, aki közel állt Borbély Szilárdhoz, és akivel egy életen át vitatkozott ‒ a Pokol és a Mennyország egyaránt térélmény. A Poklot egy alagsori szobához hasonlítja, amelyre mintha egy lépcsőházból kukucskálnánk lefelé. De nem csupán a Pokol és a Mennyország térélmény, hanem minden intergránsan megélt élethez és a veszendőségnek figyelmet követelve ellenálló életműhöz is hozzátartozik a tér valamilyen elvont, allegóriaként kiteljesedő formája. Bennem Borbély Szilárd életműve egy sötét folyósó képzetét kelti. SCHEIN GÁBOR CIKKE

A folyósó sötétjében először a sokáig rejtegetett gyerekkor bukkan elő, a gyerekkor a maga ismétlődő sérüléseivel, miközben egy hang ugyanazokat az elviselhetetlen szavakat ismétli. Ez a hang megsemmisít. Holott Borbély Szilárd semmi másra nem vágyott, mint egy egyszerűnek gondolt, hétköznapian monoton életre. Az eltűnésre. Szökésre. De a sötét folyosó nem efelé tartott, hanem a halál legkegyetlenebb formái felé. Valaki csöndben halad előre ezen a folyosón. A halálnak ezek a kegyetlen formái benne vannak azokban az elviselhetetlenségig ismételt szavakban, benne vannak a nyelvben, és nem lehet elszökni előlük. 

A tragikusan korán elhunyt Borbély Szilárd (1963-2014) egyike volt a kortárs magyar irodalom legfontosabb alkotóinak. Versei, regényei, esszéi és színdarabjai mára a magyar kultúra becses és fontos darabjaivá váltak.

Az ő világában a nyelv és az emberi egzisztencia ugyanúgy elszenvedője és okozója az ismétlődő tragédiának, amelyben minden és mindenki meg van fosztva az irgalom egyszerre transzcendens és emberi léptékétől. Ez a tragédia a nyelvben vette kezdetét valamikor régen, talán az időn kívül. Ezért aztán csak a nyelv válhat lenyomatává, idézheti vissza az emberen túli megfosztottságban az emberit.

A képen a Borbély Szilárd tiszteletére készült Egyre rövidebb szavak című kötet.

Válogatásunk nem öleli fel a teljes életművet, mégis átfogó képet nyújt róla. A Hosszú nap el című költemény 1993-ban jelent meg először, és drámai jambusaival nyomban az irodalom addig ismeretlen határaira sodorta olvasóit. Az ismerős kellemetlenség, a kényszeres időzés az emberi létezés sötét oldalán, akkor szinte elviselhetetlennek tűnt. A későbbi művek, amelyekből részletek szintén olvashatók a válogatásban, az Ami helyet, A Testhez, a Halotti pompa, a Nincstelenek, a Kafka fia és a posztumusz megjelent Bukolikatájban lehetetlenné tették Borbély Szilárd sötét és kellemetlen tudásának elkerülését. A válogatás esszéket is tartalmaz, amelyek nézőpontokkal szolgálnak az életmű könnyebb megértéséhez.

Az írás Borbély Szilárdnál a magyar irodalomban eddig talán ismeretlen módon, ismeretlen eltökéltséggel, és megint azt kell mondanom, ismeretlen kényszerűséggel van bekötve a nyelv és az emberi létezésnek ama transzcendens alaprétegébe, amelynek hatása az emberi létezés körén belül csakis kegyetlenségként, és közönyös pusztításként érzékelhető.

Erről alig tudunk, alig tudhatunk valamit. Borbély Szilárd nevek, jeltöredékek mintázatát alkotta meg, amelyek jelentésességüket, mint egy sosem betöltődő emléket, folyamatosan elhalasztják. Olyan jelekét, amelyek a felejtés, a nemtudás, vagy a tudat alatti területén mozogva az unalommal, a puszta időzéssel rokon, tárgyát nem ismerő várakozást teszik írássá. A sötét folyosó mégsem fénytelen. Aki ismerte a szerzőt, emlékezhet tiszta mosolyára és nevetésére. Aki nem, láthatja a versekben, a regényekben a reményen túli remény fényeit, és aligha felejti őket.

A cikk írója Schein Gábor szerkesztő, Borbély Szilárd pályatársa és barátja.

Kiemelt kép: Valuska Gábor


Negyedik alkalommal ajándékozza meg a diákokat a Libri és a Jelenkor kiadó: 10 000 példányban teszik elérhetővé azt az egyedi válogatáskötetet, amely Borbély Szilárd munkásságára hívja fel a fiatal olvasók figyelmét. A kezdeményezés, amellett, hogy a kortárs magyar irodalom egyik legfontosabb alkotóját népszerűsíti, emléket állít a 2014-ben elhunyt szerzőnek, aki idén november 1-én ünnepelné 60. születésnapját. A most megjelenő Borbély Szilárd-kötetet 2023. szeptember 28-tól, a Libri országos könyvesbolthálózatában és a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Libri könyvesboltok standjánál (B39), érvényes diákigazolvány felmutatásával, térítésmentesen lehet átvenni a készlet erejéig. A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül.

További információk: www.libri.hu/rovidebb-szavak

Még több cikk a témában: