• Itáliai költő, a prehumanista líra és a reneszánsz kiemelkedő alakja. A róla elnevezett szonettforma évszázadokra meghatározta az európai költészetet.
  • Apja jogásznak szánta, őt azonban cseppet sem vonzotta ez a pálya. Édesapja halála után azonnal otthagyta a jogi iskolát és az írásnak szentelte életét. Öröksége fogytával papnak állt – ami ekkoriban jövedelmező pályának számított –, de a cölibátust elutasította. Két gyermeke is született ebben az időben.
  • Ő volt az első költő, akinek múzsája nem a lovagi költészetből ismert testetlen eszménykép, hanem egy hús-vér, valós nőalak volt. 22 éves korában látta meg az avignoni Szent Klára templomban az ekkor mindössze 14 éves Laurát, akiről a következő évtizedek során 366 verset írt, ebből 103-at a nő 1348-ban bekövetkezett halála után.
  • Neki köszönhetjük, hogy Boccaccio Dekameronja fennmaradt. Boccaccio, aki Petrarca barátja volt, egy hozzá látogató szerzetes tanácsára el akarta égetni a mű kéziratát, annak istenkáromló mivolta miatt. Petrarca beszélte le barátját a kézirat elpusztításáról. Később, végrendeletében egy nagyobb összeget is hagyott a pénzgondokkal küszködő Boccaccióra.