• Kossuth- és Baumgarten-díjas magyar író, költő és esszéista, A befejezetlen mondat (1947), a Felelet (1950-52) és a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról (1971) című művek szerzője. Ő írta a Szerelem (1956) című elbeszélést is, amiből Makk Károly készített filmet 1970-ben.
  • Élt Bécsben, Bajorországban, Dubrovnikban, Párizsban és Perugiában is. 1931-ben Berlinben telepedett le, és fényképezőgépével, valamint jegyzetfüzetével felszerelkezve dokumentálta a hitleri hatalomátvétel minden lépését. Ennek a korszaknak hű lenyomata Szemtől szembe (1945) című regénye.
  • 1945-ben belépett ugyan a kommunista pártba, de miután 1956-ban nyíltan bírálta a párt vezetését, kizárták onnan, majd amikor a forradalom leverése után felszólalt a Kádár János vezetésével felállított Munkás-Paraszt Kormány ellen, kilencévnyi börtönre ítélték. Négy év múlva amnesztiával szabadult fogságából.
  • Özvegye végrendelete szerint az ő tiszteletére hívták életre a Déry Tibor-díjat, amit 1984-ben adtak át először a kortárs magyar irodalom jeles képviselőinek, és amellyel létrehozása óta magyar szerzők százait jutalmazták.