• Magyar költő, újságíró. A Partiumban található Érmindszenten született. Hírnevére jellemző, hogy a falut ma a helyi magyarok Adyfalva, míg a románok egyenesen Ady Endre néven ismerik.
  • Nemcsak kortársai és az utókor gondolt rá váteszként, látnoki erejű költőként, ő maga is kiválasztottsága tudatában alkotott. A tényt, hogy mindkét kezén hat ujjal született, egyfajta táltosi erő jelének tekintette.
  • Első múzsája Diósyné Brüll Adél volt, akire verseiben Lédaként utalt. Kapcsolatuk rapszodikus volt, de érdekes módon nem az asszony férje miatt, aki türelmes elnézéssel viselte felesége viszonyát a költővel. Miután Ady Elbocsátó szép üzenet című versében végleg szakított Lédával, élete utolsó négy évét a nála 17 évvel fiatalabb Boncza Bertával, Csinszkával töltötte. A két nő között ugyanazon évben bekövetkezett halálukig nyílt ellenségeskedés folyt.
  • Ady önpusztító életmódja már életében is legendás volt. Több mint száz cigarettát szívott el naponta, a bort és a konyakot szinte víz helyett itta. Karizmája és hírneve a nők körében is népszerűvé tette, rengeteg alkalmi viszonya volt. Egy ilyen futó kalandja alkalmával kapta el a szifiliszt, ami végül a halálát okozta.