• Neumann Ferenc néven született dráma-, regény- és újságíró. A Pál utcai fiúk (1907) című regénye és Liliom (1909) című drámája már életében világhírűvé tette, irodalmi megítélése azonban ellentmondásos volt. Színművei többségét kortársai közül sokan tehetsége eltékozlásának, a polgári ízlés egyszerű kiszolgálásának látták.
  • A Pál utcai fiúk története erősen önéletrajzi ihletésű. A Molnár Ferenc otthonául is szolgáló pesti belváros nagyon is valóságos, egymással harcoló fiúbandáit az 1896-os millenniumra készülő Budapest építkezései egymás után szorították ki a környék üres telkeiről, megszűntetve a „grundokat”.
  • Már sikeres írónak számított, amikor az I. világháború alatt Galíciába ment, hogy onnan tudósítson a harcok kimeneteléről. Élményeit Egy haditudósító emlékei (1916) című könyvében összegezte.
  • A pesti folklór egyik központi alakja volt. Rengeteg városi legendát és anekdotát kapcsoltak hozzá, amiknek azonban valószínűleg csak a töredéke volt igaz.