• Jacques Anatole François Thibault néven született Nobel-díjas francia író. Már egészen fiatal korában sokat dolgozott apja könyvesboltjában, ahol egyetemi oktatók és neves könyvkiadók egész sora fordult meg, így viszonylag korán beavatást nyert a francia irodalmi életbe.
  • Egyik egyetemi tanárával és diáktársaival megalapították a Le Parnasse Contemporain című irodalmi folyóiratot, a lap köré csoportosuló szerzőket ezért „parnasszistáknak” nevezték. France eleinte csak kritikákat és esszéket közölt, mert verseit és szépirodalmi próbálkozásait ő maga sem tartotta kiemelkedőnek. Az áttörést 37 éves korában érte el, amikor megjelent és nagy sikert aratott Bonnard Szilveszter vétke (1881) című regénye.
  • Karrierjének kezdetén még teljesen apolitikus volt, később azonban egyre nyíltabban foglalt állást közéleti kérdésekben. Üdvözölte az 1917-es orosz forradalmat és magát szocialistának tartotta, ugyanakkor az I. világháború alatt a Franciaországban népszerűtlen pacifista mozgalomhoz tartozott, majd a háború után felszólalt a Szovjetunióban egyre gyakoribb koncepciós perek ellen is.
  • A Római Katolikus Egyház 1921-ben Anatole France összes művét az Index Librorum Prohibitorumra, vagyis a Vatikán által betiltott könyvek listájára tette. Az intézkedést csak 1966-ban vonták vissza.