• Angol költő, akinek neve elválaszthatatlan Anglia viktoriánus korszakának irodalmi hagyományától. Shakespeare után a második legtöbbet idézett angol nyelvű szerző.
  • Meglehetősen korán kezdett verseket írni. 12 évesen írt egy 6 000 soros eposzt, 14 évesen pedig egy, a Shakespeare-korabeli drámanyelvet idéző színdarabot.
  • William Wordsworth 1850-ben bekövetkezett halála után Tennysont választották Anglia koszorús költőjévé. A koszorús költőktől gyakran – bár nem hivatalosan – elvárták, hogy megemlékezzenek az államot érintő fontos eseményekről, Tennyson többek között a krími háborúról és Wellington haláláról is írt verset. A tisztséget annak közel négyszáz éves történetében Tennyson töltötte be a leghosszabb ideig – 1892-ben bekövetkezett haláláig, 42 éven át volt Anglia nemzeti költője.
  • Thomas Alva Edison, az amerikai feltaláló olyan nagy rajongója volt a szerzőnek, hogy 1890-ben egyik leghíresebb találmányával, egy fonográffal felszerelkezve meglátogatta az idősödő Tennysont angliai otthonában, és rögzítette, ahogy a költő felolvassa A könnyű lovasbrigád rohama című versét.