• Nathaniel Hathorne néven született amerikai író, A skarlát betűb> (1850) és A hétormú házb> (1851) című regények szerzője. Az amerikai romantikab> egyik legjelentősebb szerzője, sötét tónusú, letisztult nyelvezettel írt regényei a mai napig nagy hatást gyakorolnak a tengerentúli szerzőkre.
  • Ükapja John Hathorne volt, aki az 1642/43-as salemi boszorkányperekb> három bírájának egyikeként 19 ember felakasztásáértb>, 1 ember agyonzúzatásáért és tucatnyi ártatlan bebörtönzéséért volt felelős. A szerző azért illesztett vezetéknevébe egy „w”-t, hogy elhatárolódjonb> kétes hírű ősétől.
  • 1841-ben csatlakozott egy önfenntartó mezőgazdasági közösséghez, abban a reményben, hogy egy, a külvilágtól elszigetelt farmonb>, a nyüzsgő városi élettől távol több ideje lesz az írásrab>. Azzal nem számolt, hogy a kemény mezőgazdasági munkából neki is tevékeny részt kell vállalnia, ezért néhány hónappal később vízhólyagos kezekkel és csalódottan hagyta el a közösségetb>. Élményeit később a Derűvölgy románca (1852) című regényben örökítette meg.
  • Legfiatalabb lánya, Roseb>, fiatalkorában apja nyomdokaiba akart lépni és írói ambíciókat dédelgetett. Miután férjhez ment, áttért a katolikus hitre, később pedig apácának álltb>, Mária Alfonza néven rákos betegek ápolásával foglalkozott, majd alapított egy saját apácarendetb> is. 2003-ban a New York-i Érsekség kezdeményezte szentté avatásátb> is.