• Költő, politikus, jogász, nemzeti himnuszunk szövegének szerzője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A magyar irodalomkritika szigorú hangú képviselője, a nyelvújítás és a magyar verselés újragondolásának támogatója.
  • Gyerekkorában elkapta a himlőt, ami egyik szemére megvakította, szervezetét pedig egész további életére legyengítette.
  • Bár az ügyvédi pályából közvetlenül jogi tanulmányai befejezése után kiábrándult, barátja, Wesselényi Miklós perében – amelyet a Habsburg udvar nyomására indítottak a báró ellen – Kölcsey védte az árvízi hajóst.
  • A Kölcsey szövegével és Erkel zenéjével született Himnuszt a közvélemény már 1844-ben a magyar nép nemzeti imádságának tekintette. Hogy ezt hivatalossá tegye, az országgyűlés 1903-ban törvényt is hozott, amit azonban Ferenc József nem szentesített. A mű a szocializmus évtizedeiben csak „megtűrt” lehetett az Internacionálé mellett, így az ország hivatalos himnuszává csak az 1989-es alkotmány kiadásával válhatott.