• Költő és műfordító, a 18. századi angol irodalom egyik legnagyobb hatású alakja, Shakespeare után a második legtöbbet idézett angol szerző. Fürtrablás (1712) című vígeposza többek között Csokonai Vitéz Mihályra is mély benyomást tett, ami tetten érhető Csokonai Dorottya (1804) című művében is.
  • 12 éves korától Pott-betegséggel, a tuberkulózis egy, a gerinccsigolyákra veszélyes formájával küzdött. A kór miatt soha nem nőtt 140 cm-nél magasabbra, és egész életében görnyedt volt a tartása.
  • Homérosz Iliászához olyan nagyszerű fordítást készített, hogy a munkáért kapott fizetségből egy hatalmas kerttel és saját barlangrendszerrel rendelkező villát építtetett magának. Ő volt az első angol szerző, aki pusztán az írásaiból luxuskörülményeket tudott teremteni magának.
  • Kritikai írásai sokszor éles hangot ütöttek meg, ezért az általa elmarasztalt kortársai között meglehetősen népszerűtlen volt. John Dennisszel, a kor egyik elismert drámaírójával odáig mérgesedett a viszonya, hogy Dennis fia egy alkalommal meg akarta támadni Pope-ot, akinek jóakarói azt tanácsolták, hogy ezután ne mutatkozzon egyedül az utcán. Innentől kezdve Pope szinte soha nem hagyta el a házát pisztolya, valamint egy Bounce nevű dán dog nélkül.