• Francia író, költő, meseíró. Flaubert úgy nyilatkozott róla, hogy Victor Hugo előtt ő volt a francia nyelv legnagyobb mestere. Leginkább állatmeséiről híres, amik eredetileg nem saját történetei, hanem Aiszóposz, Phaedrus és a szanszkrit Pancsatantra nyomán fennmaradt szövegek voltak. Ezeket fordította le zseniális nyelvi leleménnyel franciára, és vezette be őket az európai köztudatba.
  • Nemcsak gyerek-, hanem felnőttmeséket is írt, amelyek erkölcsi szabadossága a köznép körében népszerűvé, a Francia Akadémia páholyaiban azonban nemkívánatossá tette. Csak többedszeri javaslatra, idős korában választották be a patinás intézmény tagjai közé.
  • Apja nyomására megházasodott, de felesége és közte soha nem volt bensőséges kapcsolat, frigyüket egyikük sem vette túlságosan komolyan. Egy fiuk ugyan született, de míg la Fontaine többnyire Párizsban tartózkodott és hosszabb-rövidebb kalandok tucatjaiba keveredett, Marie vidéki birtokukon töltötte idejét és nevelte közös gyermeküket.
  • Kiváló író, de tehetségtelen üzletember volt. Apja örökségét és felesége tetemes hozományát eltékozolta, általában a királyi családhoz közel álló, befolyásos barátai és ismerősei segítségére szorult, hogy egyre növekvő adósságait kifizethesse.