• Erdélyi magyar író, legismertebb művei Az ötödik pecsét (1963) és a Húsz óra (1964) című regények. Mindkét könyvből Fábri Zoltán készített nagy sikerű filmet.
  • 20 évesen nősült meg, és hogy családját eltartsa, dolgozott bányászként és traktorgyári munkásként is. Első megjelent művét, a Sokan voltunk (1954) című novellát Szabó Pál, az Irodalmi Újság szerkesztője válogatta be lapjába, és Móricz Zsigmond korai írásaihoz hasonlította stílusát és jelentőségét.
  • Életműve első korszakában főleg saját környezetéből és gyerekkori élményeiből merített ihletet, központi szereplői olyan szegénysorban sínylődő kisemberek, akik nehéz sorsuk ellenére is képesek emberek maradni. 1956 után megváltozott írói hangja, a mindennapi élet tragikuma helyett az emberi lét húsbavágó morális kérdéseit vizsgálta műveiben.
  • 1968-ban váratlanul abbahagyta az írást és könyvtárosnak állt. Döntésének hátterét senkivel sem osztotta meg, és az irodalomtörténészek azóta is csak találgatni tudják visszavonulásának okát. Élete hátralevő négy évtizedében csak antológiákban és a korábban ki nem adott írásaiból összeállított válogatásokban jelentek meg művei.