• Doris May Tayler néven született Nobel-díjas brit író, akit Az arany jegyzetfüzet (1962) című könyve emelt be a 20. századi világirodalom halhatatlan alakjai közé. A mű magyar fordítására egészen 2008-ig kellett várni. Szépirodalmi kötetei mellett írt sci-fi-regényeket is, ezek azonban sem a kritika, sem az olvasóközönség köreiben nem arattak átütő sikert.
  • Perzsiában, a mai Irán területén született, szüleivel nem sokkal később Zimbabwébe költöztek. Szigorú édesanyja egy katolikus lányiskolába járatta, ő azonban 13 évesen elhagyta az intézetet, és örökre maga mögött hagyta az iskolapadot, innentől autodidaktaként képezte magát.
  • Bár fiatalon tagja volt a brit kommunista pártnak, a sztálini hatalomgyakorlás és az 1956-os magyar forradalom leverése végleg eltávolította a kommunizmus eszméitől. Később már tudatosan és határozottan tartózkodott mindenféle „izmustól”, még a feministáktól is, akik ennek ellenére számos könyvét kiemelkedő fontosságúnak tartották a női egyenjogúságért folytatott harcban.
  • Két házasságából három gyermeke született. Második férjéhez, a német kommunista Gottfried Lessinghez azért ment hozzá, mert „forradalmi kötelességének” érezte, hogy megóvja a férfit a II. világháború alatt Nagy-Britanniában uralkodó németellenes közhangulat esetleges következményeitől.