Budapesten született költő, műfordító. A XX. századi magyar irodalom egyiklegnagyobb hatású, legegyedibb hanggal rendelkező lírikusa. Születésének évfordulóján ünnepeljük a magyar költészet napját.

Egész élete nélkülözéssel telt, labilis és zaklatott lelkiállapotát a sokszor reménytelen és viszonzatlan szerelmi vágyódásai csak súlyosbították. Első kötete 1922-ben jelent meg Szépség koldusa címmel, míg utolsó, Nagyon fáj című kötete 1936-ban látott napvilágot. Életműve páratlan módon fogja össze egzisztenciális tapasztalatait, kozmikus gondolkodásának mélységét.   

Életében ugyan pályatársai elismerték egyedülálló tehetségét, kellő időben nem kapott anyagi megbecsülést. Baumgarten-díjban sosem, csak jutalomban részesült 1936-ban. József Attila igazi népszerűsége, valamint kultusza halála után következett be.

Halálának körülményei máig tisztázatlanok. Mindössze 32 éves volt, amikor a balatonszárszói vasútállomásnál a szerelvény alá került, de hogy öngyilkosságot követett el vagy baleset áldozata lett, az a mai napig kérdéses.