• Prágában, René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke néven született osztrák költő és író. Versei átmenetet képeznek klasszikus és a modern költészet között: témáiért gyakran nyúlt vissza az ókori hagyományokhoz, míg lírai nyelve már a 20. századot idézte. Legnépszerűbb műve az Ének Rilke Kristóf zászlós szerelméről és haláláról (1906) című könyv, amiben egyik, az 1664-es szentgotthárdi csatában elesett ősének állít emléket.
  • Szüleinek volt egy gyermeke René születése előtt is, de a kislány mindössze egy hétig élt. Rilke édesanyja nem tudta túltenni magát a tragédián, ezért fiát gyakran lányruhákba öltöztette. A szerző gyerekkori megpróbáltatásainak azonban ezzel nem volt vége, katonatiszt édesapja nyomására öt évig járt hadiakadémiára is. A folyamatos testi megaláztatást nehezen tűrte, végül otthagyta az intézményt és beiratkozott a bölcsészkarra.
  • Münchenben ismerkedett meg az esztéta Lou Andreas-Saloméval, aki korábban Friedrich Nietzsche szeretője is volt. Rilke az ő hatására változtatta keresztnevét Renéről Rainerre, miután a nő meggyőzte, hogy a Rainer sokkal férfiasabb, germánosabb név. Testi-szellemi kapcsolatuk a költő egész további pályafutására hatással volt.
  • 25 évesen Párizsban telepedett le, és a világhírű francia szobrász, Auguste Rodin titkára lett. Megírta a művész életrajzát, és feleségül vette a német Clara Westhoffot, Rodin egyik tanítványát. Később élt a Trieszt melletti Duino várának egyik tornyában is, itt kezdte el írni egyik legismertebb, Duinói elégiák (1922) című verseskönyvét.