• Költő, újságíró, a szabad vers amerikai hagyományának megteremtője, a 19. századi amerikai líra egyik legnagyobb hatású képviselője.
  • Az iskolát 11 éves korában abbahagyta, hogy munkába álljon, és így támogassa munkásosztálybeli családját. Közben rengeteget olvasott és képezte magát, dolgozott nyomdászként, majd újságíróként és lapszerkesztőként, 17 éves korától pedig tanított is. 20 évesen alapított egy, a rabszolgaság ellen felszólaló újságot, amit teljesen egyedül írt, szerkesztett, nyomtatott és terjesztett.
  • Legismertebb kötete a Fűszálak, amit 1855-ben, saját költségén adott ki. Eredetileg mindössze 12 verset tartalmazott, és körülbelül ugyanennyi példányban kelt el. Whitman a következő négy évtized alatt folyton visszatért a kötethez, hozzáadott újabb verseket, másokat átírt vagy más címeket adott nekik. Halálakor a kötet már több mint 400 verset számlált. Hogy népszerűségét növelje, Whitman különböző álneveken a könyvet méltató kritikákat jelentetett meg azokban az újságokban, ahol éppen dolgozott.
  • 42 éves volt, amikor kitört az Amerikai Polgárháború, így a seregben már nem szolgált, de amikor öccsét meglátogatta a katonai táborban, elborzadt az ott uralkodó körülmények láttán. Hónapokig ottmaradt, és önkéntes ápolóként dolgozott a sérültek mellett.