• Francia író, akit az utókor a realista próza megteremtőjeként tart számon. Az irodalom céljának a társadalom és az emberi érzelmek minél pontosabb, tárgyilagos elemzését tartotta.
  • Sikertelen vállalkozásai és alkalmi kicsapongásai miatt rengeteg tartozása halmozódott fel. Hogy ezeket visszafizethesse, napi 16 órát dolgozott, ennek köszönhetően 1829 és 1847 között – 18 év alatt – több mint 80 regényt és elbeszélést írt.
  • Nem volt vonzó férfi, a nők mégis rajongtak érte. Bár ő maga is sejtette, hogy ennek legfőbb oka valószínűleg a hírneve, ez nem akadályozta meg abban, hogy éljen a kínálkozó alkalmakkal.
  • Évtizedekig levelezett Ewelina Hańskával, akivel szerelme egészen addig plátói kellett, hogy maradjon, amíg a nő férje – egy nála 20 évvel idősebb lengyel gróf – meg nem halt. Ekkor a hercegnőnek örökösödési perekkel kellett szembenéznie és Liszt Ferenc romantikus közeledésének is ellen kellett állnia, mielőtt összeházasodhattak Balzackal. Hosszú éveken át tervezgetett esküvőjük után mindössze néhány hónappal Balzac szívrohamot kapott, és 51 évesen meghalt.