• Magyar költő, politikus és hadvezér. Irodalmi műveit életében kevesen olvasták, összes fennmaradt írásának kiadására csak közel két évszázaddal a halála után, 1853-ban került sor. Magyarországi népszerűsítéséhez nagyban hozzájárult Kazinczy Ferenc is.
  • A szerző legismertebb műve a dédapja, Szigetvár védője, Zrínyi Miklós törökök elleni hőstetteit megörökítő Szigeti veszedelem (1651), a magyar barokk líra egyik legfontosabb alkotása.
  • Nemcsak szépirodalmi, hanem történelmi, valamint a hadtudományokhoz kapcsolódó írásai is kiemelkedőek. Az török áfium ellen való orvosság (1661) című, a magyar függetlenséget szorgalmazó és a nemzet dicső múltját megéneklő művéből származik a „Ne bántsd a magyart!” jelmondat is, ami az 1848/49-es szabadságharc alatt a honvédség ágyúinak csövét is díszítette.
  • 44 éves korában, egy vadászbalesetben vesztette életét, egy vadkan végzett vele. A Habsburg-udvartól való mind nagyobb függetlenedést célzó törekvései és politikai sikerei miatt halála után felröppent a hír, hogy valójában egy Póka István nevű, a bécsi udvar által felbérelt vadász gyilkolta meg, ezt az elméletet azonban a mai napig sem sikerült meggyőző bizonyítékokkal alátámasztani.