Sokan osztják azt a véleményt, hogy a művészet magyarázatot nyújt az élet azon kérdéseire, amiket magunktól megfejteni igencsak nehéz feladat lenne. Ezért is érdemes figyelni a hazai kortárs irodalmi élet szereplőit, akik éles szemmel vizsgálják társadalmunkat és a benne zajló kisebb-nagyobb eseményeket.

Az irodalom varázsa hasonlít a szerelemhez: nem tudjuk, mikor és hogyan talál ránk. Könnyen lehet, hogy egy vers, regény vagy novella fog értelmet adni egy társadalmi eseménynek vagy éppen egy személyes élethelyzetnek. Akár egy múltban feledett emlék is új jelentést nyerhet egy elsőre látszólag teljesen másról szóló szöveg olvasása közben.

A Libri Trendben ezúttal kortárs hazai szerzők friss könyveit ajánlunk, amelyek mind egyedi módon mesélnek el személyes vagy éppen fiktív történeteket. Egy dolog viszont közös bennük: rólunk szólnak és köztünk születtek.

Grecsó Krisztián: Magamról többet

A 2020-as Libri irodalmi közönségdíj nyertese ismét versekkel jelentkezik. Talán még a Vera, a Harminc év napsütés, a Mellettem elférsz és a Megyek utánad című, nagy sikerű regények rajongói sem mind tudják, hogy Grecsó Krisztián közel negyedszázaddal l ezelőtt költőként, Vízjelek a honvágyról című verseskönyvével jelentkezett be a magyar irodalmi életbe. A 2000-es évek eleje óta főleg prózaíróként jeleskedett, új kötetével azonban visszatér a gyökereihez. Versben elmondott vallomások, az alkotó és a magánember örömei és szorongásai, amik a mindenkori olvasó mindennapi tapasztalataira is nagyszerűen rímelnek.


Bereményi Géza: Magyar Copperfield

Bereményi Géza neve az elmúlt fél évszázad magyar kulturális enciklopédiájának egyik legfontosabb címszava. 1970-ben jelent meg első novelláskötete, ezt pedig számos regény és színdarab, az Eldorádó és a Hídember című filmek, valamint Cseh Tamás legismertebb dalainak szövegei követték. Egyedülálló humora és társadalmi érzékenysége élesen kiviláglik önéletrajzi regényéből is, amely a szerző gyerek- és ifjúkorának történetét meséli el nekünk, bemutatja a világháborúból botladozva ocsúdó ország egy apró szegletét, a Teleki tér környékét, majd alulnézetből látjuk az 1956-os forradalmat, és egy tizenéves szemével nézzük végig a Kádár-rendszer megszilárdulását.


Fábián Janka: A könyvárus lány

Az 1956-os forradalom megrázó eseményei és közvetlen következményei elől egy fiatal lány Bécsen keresztül amerikai rokonaihoz menekül. Az éppen romjaiban heverő Magyarországról az álmok földjére csöppen, abba az országba, amely a bajban hátat fordított a hazájának, őt azonban befogadja, és menedéket kínál neki. Az pedig, hogy mit kezd az új életével, csak rajta múlik. Fábián Janka új regénye a szerzőre jellemző letisztult történetvezetés és jól adagolt fordulatok segítségével bepillantást enged egy, a forradalom után idegenbe szakadt lány lelkébe, és érzékletesen állítja szembe Magyarország elkeseredett küzdelmét a szabadságért a Kennedy-korszak álmát dédelgető amerikai nemzedékkel.


Sándor Iván: Amit a szél susog

A könyv egy téren és időn átvezető utazás története, megejtő visszatekintés Európa legszebb és legborzalmasabb történelmi-kulturális pillanataira – előbbiekre a kontinens legnagyobb művészeinek és gondolkodóinak lábnyomaiban lépkedve emlékeztet minket az elbeszélő, utóbbiak pedig a személyes emlékezet legsötétebb zugaiból törnek elő. Az idén 90 éves szerző testközelből élte meg azokat a történelmi traumákat, amikre hősének is vissza kell tekintenie utazása során, az ezekkel való szembenézés nehézségein pedig az európai kultúra évezredes hagyományainak értő ismerete segíti át.