Idén két könyve is megjelent Háy Jánosnak, a Ne haragudj, véletlen volt című karanténnapló után jött a régóta várt nagyregény, A cégvezető. Ennek kapcsán kérdeztük a szerzőt.

A cégvezető központi alakja az anyagilag gondtalan életet élő, számító, közben kisszerű alak. Sok hasonlóval találkozott már?
– Mondhatnám, hogy sokat ismerek, vagy keveset, vagy egyet, esetleg egyet sem, de nem érdekes, hogy például Flaubert hány Bovarynét ismert, Tolsztoj hány Anna Kareninát a regényeik írásakor, s hogy mennyi ilyen arc rohangált a francia kisvárosok, Moszkva vagy Pétervár utcáin. Mindenesetre a cégvezető felismerhető, de a lényeg, hogy magunkat kell felismernünk azokban az egzisztenciális és létgondokban, amiket az ő sorsának feltárása felhoz. S persze messze nem értek egyet a sommás jellemzésével, hogy számító, kisszerű, épp annyira ilyen vagy olyan, mint bármelyikünk. Épp abban az élethelyzetben van, amikor szembesül a sorsának minden lépésével. A narrátor egyes szám második személyben, őt állítja pellengérre, és élete minden pillanatát. S egy idő után ez az ítélkező hang, aki lehet az ő belső hangja, vagy ha dagályosan akarnánk mondani, az ő őrangyalának hangja, mindenesetre ez a számonkérő beszélgetőtárs bevallja, nem tudok haragudni rád, mert semmivel sem vagy rosszabb, mint más.

Mindenesetre ironikusan szól erről a típusról, amelyik hiába tehet meg sok mindent, folyamatos beszorítottságban van, meséket talál ki kapcsolatairól, érzéseiről. Ahogy kerül feljebb az ember, úgy veszti egyre inkább szabadságát? Vagy ez inkább mentalitás kérdése – ki hogyan sáfárkodik a vagyonával, mindazzal, ami neki jutott?
– Azt hiszem, nem pusztán vagyonról van szó, hanem arról, hogy valami külső hatás, ami ez esetben a pénz és a pénzzel mért világ, de lehetne a siker, az alkohol, a rosszul választott férj-feleség, kilendít a személyiségedet alapvetően meghatározó keretrendszerből. Hogy kicsit a bulvárszagú new age nyelvhasználatát vegyük elő, mi van akkor, ha úgymond nem a saját utadat követed, hanem egy külső hatás eszközévé válsz? Egy író esetében például hasonló probléma lehet, hogy a túlérzékenységedet, a nárcizmusodat, az idegi labilitásokat, ami gyakorta velejárója az alkotásnak, meddig uralod te és állítod a mű szolgálatába, s mikortól uralnak ők téged és állítanak a saját szolgálatukba. Ugyanakkor nem hiszem, hogy bármely társadalmi csoporthoz való tartozás feltétlenül nagyobb szabadságvesztést jelent, legfeljebb a társadalmi helyzetedtől az függ, hogy épp hol van megkötve a kezed. Majd minden társadalmi réteg a rá jellemző automatizmusokat követi, ilyenek a gazdagok is, amilyen a regény fő- és számos mellékszereplője. Nincs olyan, hogy objektív szabadság.

Azt is látjuk viszont, hogy aki úgymond lejjebb van, az is hasonló kíméletlenséget fogad, bosszút próbál állni, csak épp másokon, akiken épp tud. Van kilépés ebből a spirálból, ha fenn minden marad változatlan? Tehát indulhat változás alulról?
– Én még így regényen kívül sem minősíteném morálisan a szereplőimet. Emberek, élnek, én pedig arra törekszem, hogy feltárjam a sorsukat és képviseljem az életüket, azt is, amit rossznak lehetne értékelni és azt a részt is, amit jónak. Amikor az ember hozzáfog megmutatni valamit íróként, egy nagy mozdulattal azokat az etikai kategóriákat, amiket egyébként a mindennapokban használunk, amelyek segítségével tájékozódunk a világban, szépen letörli a világ arcáról és oda lép, ahol csak lét van és nem morális értelemben értékelt és bekategorizált lét. Ebben a könyvben a narrátor, mivel neki a számonkérés van szerepül adva, sok mindenre keményen reagál, de én, mint a kötet szerzője, és első olvasója, mikor olvasom a sorsokat, úgy érzem, mindenkinél nagyon is értem, mit miért tesz, s legtöbbször inkább megejtő az életért folytatott küzdelem, mintsem hogy ellenszenvet váltana ki belőlem. Ilyenek vagyunk, hogy Ákost idézzem, vadak és jók.

Tavaly beszélt arról egy lapinterjúban, hogy az emberek márpedig nem idióták. „Még azok is, akik az utolsó agysejttöredékükkel gubbasztanak a kocsmában, még ők is gondolkodnak azon, mi veszi őket körül, mit jelent élni” – mondta. Sokszor felmerül bennünk, hogy akik legfelül vannak, akik a döntéseket hozzák, ők mit gondolnak erről. Elégedettek lehetnek?
– Én mélyen hiszek benne, hogy bármi változik a világban, mondjuk piktogramokkal fogunk kommunikálni, az ember soha nem tud lemondani arról, hogy többet értsen meg önmagából és a sorsból. Ez a könyv bizonyos értelemben egy nagy vita, a számonkérő beszélő áll vitában azzal a sorssal, amit a főhős él és élt, s mint ilyen épp azt mondja, hogy nincs más út, mint a szembesülés. Csak a budapesti közlekedésben vannak egérutak, az életünkben nincsenek, amúgy már a budapesti egérutak is bedugultak, szóval ott sem ússzuk meg, hogy magunkra maradjunk a gondjainkkal, helyesebben magával a gonddal. S hogy ez valójában így van-e, ahogy mondom, érdemes elolvasni a könyvet.

– Ön mennyire van kibékülve az életével? És mivel lenne elégedett, ha az ország hol tartana húsz-harminc év múlva?
– A nekem minden jár divatos attitűdje, az idegen tőlem. Semmi sem jár. Szóval én az életemmel mindig ki voltam békülve, a halálommal még nem sikerült, de munkában van a dolog – ha dolognak tekinthető, hogy valami nem lesz. Magyarország és a világ, az más történet. Nem tagadhatom, hogy a szélsőséges és egyre növekvő vagyoni különbségek számomra nem elfogadható társadalmi történések, ahogyan az sem, hogy az egész világ egy gazdasági kasztrendszerbe került, ahol a kasztok között jószerével nincs átjárás. Egyre nagyobb teret kap a közéletben a demagóg egyszerűség, amikor tulajdonképpen nem érvek, hanem hitelvek állnak szemben egymással, épp ezért nincs is értelme érvelni, sőt gondolkodni sem. Ebből következik, hogy a kapcsolati tőke és a hitazonosság felülírja a tehetséget és a teljesítményt. De bízni kell benne, legalábbis én bízok, hogy a megingathatatlannak látszó keretek akár percek alatt is megváltozhatnak, s más erők és igyekezetek kezébe kerül a világ.