• Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt báró, német polihisztor és felfedező, a 19. századi tudománytörténet egyik legfontosabb alakja.
  • A természetet mindig egységként látta, egyesíteni akarta a természettudományokat – e törekvésének leghíresebb lenyomata Kosmos (1845-62) című többkötetes tanulmánygyűjteménye. A görög eredetű „kozmosz” szó mai használatának elterjedését is ennek a műnek köszönhetjük.
  • Egy Aimé Bonpland nevű francia botanikussal 1799 és 1804 között járt Venezuelában, Kubában, Ecuadorban, Peruban és Mexikóban, majd az Egyesült Államokat érintve tért vissza Európába. Utazásaik alatt földrajzi, biológiai, antropológiai és meteorológiai felfedezések százaival gazdagították a tudományt. Ötévnyi utazásuk több mint 4000 oldalnyi kézzel írt jegyzetét 23 év alatt rendezték 30 latin és francia nyelven írt kötetbe. 1929-ben I. Miklós cár kérésére Oroszország keleti részén is tett felfedezőutakat, amelyek során egészen Kínáig jutott.
  • Soha nem házasodott meg, végrendeletének értelmében halála után jelentékeny vagyonát teljes egészében tudományos célokra fordították.