• Ziegler Géza néven született író, költő, műfordító, újságíró. Apja az 1848-as forradalom alatt saját pénzén üzemeltetett fegyvergyárakat, így támogatva a felkelést. Gárdonyi örökölte apja hazaszeretetét, és németes hangzású vezetéknevét annak a városnak a nevére cserélte, ahol anyakönyvezték.
  • Kiválóan játszott hegedűn, zenét szerzett és dalszövegeket írt. A „Fel nagy örömre” kezdetű karácsonyi ének szövegét is neki köszönhetjük.
  • Amikor Szegeden dolgozott újságíróként, nézeteltéréseit leginkább párbaj útján szerette rendezni. Ez nem meglepő, hiszen állítólag a vívókarddal sokkal jobban bánt, mint az élőszóval. Párbajvétség miatt kétszer is ült a Csillag börtönben.
  • Bonyolult titkosírással vezetett naplóját csupán fél évszázaddal halála után, 1969-ben sikerült lefordítania Gilicze Gábor egyetemi hallgatónak és Gyürk Ottó honvéd alezredesnek. A szöveg Titkosnapló címmel 1974-ben meg is jelent.