• A 20. századi magyar irodalom legjelesebb képviselői között számontartott író, költő, irodalomtudós. Első regénye, A Pendragon-legenda (1934), a különböző prózai műfajok között mesteri ügyességgel egyensúlyozó írás. Az Utas és holdvilág (1937) a mai napig az egyik legnépszerűbb magyar szépirodalmi alkotás, míg a Magyar irodalomtörténet (1934) és A világirodalom története (1941) című monográfiái megkerülhetetlen alapművei a modern irodalomtudománynak.
  • A budapesti Piarista Gimnáziumban Sík Sándor is tanította, aki már ekkor felfedezte kivételes tehetségét. 20 éves volt, amikor a Nyugat több versét és esszéjét is közölte. Mire 26 éves korában középiskolai tanárként kezdett dolgozni, már elismert írónak számított.
  • Első felesége egyben a második is volt. 24 évesen vette el Lakner Amália Irént, akivel háromévnyi házasság után elváltak. Négy év elteltével ismét összeházasodtak, hogy egy évvel később végleg szakítsanak.
  • Zsidó családból származott, de hatéves korában apjával együtt megkeresztelték, egész életében erős nemzeti identitással rendelkező keresztényként élt. A II. világháború alatt a Magyarországra benyomuló fasiszták a Sopron melletti Balfra, az ottani munkatáborba hurcolták, ahol puskatussal verték agyon 1945 januárjában.